2016

Název projektu : Potravinová banka Jihočeského kraje

Program: 18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměření z dotačního program Ministerstva Zemědělství

Účel projektu:

Z projektu byla financována velká část provozu Potravinové banky Jihočeského kraje v roce 2016.

logo-mze-bez-cr

Název projektu : Potravinová banka Jihočeského kraje

Program: 18.B. Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Účel projektu:

Z projektu byla financována rekonstrukce skladu pro Potravinovou banku Jihočeského kraje. Dále bylo financování využito na nákup manipulační a skladovací techniky a příslušenství.

logo-mze-bez-cr

Název projektu : Potravinová banka Jihočeského kraje

Program: Příspěvek na podporu rozvojových a inovativních projektů na území města České Budějovice

Účel projektu:

Hlavním cílem předkládaného projektu je realizace a start Potravinové banky Jihočeského kraje, jakožto nového subjektu poskytujícího potravinovou a hmotnou pomoc poskytovatelům sociálních služeb a NNO na území města České Budějovice.
logo_cb_cmyk

Název projektu: Přednášková činnost za účelem motivace dětí a mládeže na společenském a komunitním životě v Jihočeském regionu

(žadatel: Jihočeský Patriot, realizátor: Potravinová banka Jihočeského kraje)

Program:Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

Účel projektu:

Projekt je zaměřen na přednáškovou a lektorskou činnost pro děti a mládež ve věkovém rozhraní 6 – 26 let na základních, středních a vysokých školách v rámci JčK.

Aktivity:

  • přednášky na téma dobrovolnictví
  • přednášky na téma plýtvání potravinami a podpora komunitního rozvoje pomocí potravinových bank
  • veřejné přednášky a lektorská činnost podporovaná JČU s veřejným přístupem
  • jihocesky kraj-barevne.cdr

Komentáře jsou vypnuty.

  •