2017

Název projektu : Potravinová banka Jihočeského kraje

Program: 18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměření z dotačního program Ministerstva Zemědělství

Účel projektu:

Z projektu byla financována velká část provozu Potravinové banky Jihočeského kraje v roce 2016.

Název projektu : Potravinová banka Jihočeského kraje

Program: 18.B. Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

Účel projektu:

Z projektu byla financována rekonstrukce skladu pro Potravinovou banku Jihočeského kraje. Dále bylo financování využito na nákup manipulační a skladovací techniky a příslušenství.

Název projektu : Potravinová banka Jihočeského kraje – rozšíření provozu

Program: individuální žádost

Účel projektu:

Podstatou projektu je zajištění provozní podpory provozu Potravinové banky Jihočeského kraje.

V průběhu roku 2016 se ukázalo, že je nezbytné zajistit administrativní zázemí a logistiku, aby banka byla schopna trvale zajišťovat svůj provoz a poskytovat pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Projekt přispěl na zajištění administrativního pracovníka a logistika.

 

Název projektu : Potravinová banka Jihočeského kraje

Program: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti (nere gistrované )

Účel projektu: Podpora provozu Potravinové banky na území ORP České Budějovice

Hlavním cílem  projektu je podpora provozu Potravinové banky Jihočeského kraje, jakožto subjektu poskytujícího potravinovou a hmotnou pomoc poskytovatelům sociálních služeb a NNO na území města České Budějovice.

Název projektu: Přednášková činnost za účelem motivace dětí a mládeže na společenském a komunitním životě v Jihočeském regionu

Program:Podpora práce s mládeží v Jihočeském kraji v rámci naplňování koncepce MŠMT

Účel projektu:

Projekt je zaměřen na přednáškovou a lektorskou činnost pro děti a mládež ve věkovém rozhraní 6 – 26 let na základních, středních a vysokých školách v rámci JčK. Nově byla zařazena i přednášková činnost na letních táborech a veřejných akcích.

Aktivity:

  • přednášky na téma dobrovolnictví
  • přednášky na podpora komunitního rozvoje pomocí potravinových bank
  • veřejné prezentace na akcích pro děti a mládež

Název projektu: Zachraň jídlo – přednášková činnost a workshopy

Program: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO

Účel projektu:

Projekt byl zaměřen na celoroční přednáškovou a lektorskou činnost pro děti a mládež ve věkovém rozhraní 6 – 26 let. Přednášky byly realizovány na školách a vzhledem k pozdějšímu datu schválení dotace I na letních příměstských a pobytových táborech, kde vhodně doplňovali ekologické a volnočasové aktivity. Toto prostředí bylo rovněž velmi vhodné k realizaci workshopů. Veřejné workshop pak proběhli I na dalších veřejných akcích směrovaných na děti a mládež.

 

V souvislosti s projektem vzniklo značné množství edukačních materiálů, které dětem přibližují činnost potravinových bank, jejich funkci, poskytují základní přehled o správném zacházení s potravinami. Materiály byly řešeny pro širokou základnu posluchačů (od 6 do 26 let)

Veřejné workshopy byly realizovány na veřejných akcích, se zaměřením na děti. Tyto workshop měli mezi mládeží velký úspěch, zejména pak práce s napodobeninou lednice, která vedla k diskuzi o správném skladování potravin a jeho vlivu na snížení plýtvání. Replika lednice byla díky projektu přepracována.

Komentáře jsou vypnuty.

  •